Lidmaatschap en contributie

De NDO kent diverse categorieën leden, zoals is vastgelegd in de Statuten.

 
AMATEUR-DANSERS (categorie IV):

 

Actieve amateur wedstrijddansers, die uitkomen onder de naam van een professional, die lid is van de NDO.

Contributie per dansseizoen (augustus t/m juli):
Amateurs en Senioren: € 15,--.
Amateurs en Senioren vanaf 1 maart voor de rest van het seizoen: € 7,50.
Debutanten: geen.
Paren die deels Debutanten en deels Amateurs dansen: € 7,50.
Paren die halverwege het seizoen vanuit de Debutanten overgaan naar de Amateurs of Senioren: € 7,50.

Aanvragen lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan verkregen worden door het invullen van een Registratieformulier (online of op de wedstrijden) én het betalen van de contributie.

Contributie-betaling; 2 mogelijkheden.

  • Via de bank: op rekeningnummer NL26INGB 0659313014 ten name van Ned. Danssport Org., onder vermelding “contributie” met uw voor-en achternaam
  • Op de wedstrijden: bij de Wedstrijdadministratie.

Belangrijk:

  • Het lidmaatschap van Dansers moet elk jaar weer worden aangevraagd middels een Registratieformulier
  • Het lidmaatschap is pas een feit als de NDO een Registratieformulier én de verschuldigde contributie heeft ontvangen.


PROFESSIONALS (diverse categorieën).

 
  • Dansleraren en danssporttrainers (categorie I)
  • Verenigingen en stichtingen (categorie II)
  • Dansscholen en (nog) niet gediplomeerde dansleraren (categorie V)

Info en aanmelden: via de secretaris van de NDO.
Contributie: deze is door de Alg. Ledenvergadering bepaald op € 80,-- per kalenderjaar, te betalen na ontvangst van een factuur in januari.
(Nieuwe leden betalen in het 1e jaar geen contributie).