Lidmaatschap en contributie per 1 augustus 2017

De NDO kent diverse categorieën leden, zoals is vastgelegd in de Statuten.

 
DANSERS (categorie IV):

 

Actieve amateur wedstrijddansers, die uitkomen onder de naam van een professional, die lid is van de NDO.

Contributie per dansseizoen (augustus t/m juli): € 15,--.

Aanvragen lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan verkregen worden door het invullen van een Registratieformulier (online of op de wedstrijden) én het betalen van de contributie.

Contributie-betaling; 2 mogelijkheden.

  • Online: na het invullen van het Registratieformulier kan direct met iDEAL betaald worden
  • Op de wedstrijden.

Belangrijk:

  • Het lidmaatschap van Dansers moet elk jaar weer worden aangevraagd middels een Registratieformulier
  • Het lidmaatschap is pas een feit als de NDO een Registratieformulier én de verschuldigde contributie heeft ontvangen.


PROFESSIONALS (diverse categorieën).

 
  • Dansleraren en danssporttrainers (categorie I)
  • Verenigingen en stichtingen (categorie II)
  • Dansscholen en (nog) niet gediplomeerde dansleraren (categorie V) 
  • Info en aanmelden: via de secretaris van de NDO.
    Contributie: deze is door de Alg. Ledenvergadering bepaald op € 80,-- per kalenderjaar, te betalen na ontvangst van een factuur. (Nieuwe leden betalen in het 1e jaar geen contributie).